به اطلاع می رساند کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی منطقه در نظر داردکارگاه طرح درس نویسی را جهت

همکاران مدرس درس عربی برگزار نماید .حضور شما عزیزان مایه امتنان است .

تاریخ : 1395/11/19 روز سه شنبه

ساعت 14الی 16

مکان : گروههای آموزشی ، خ بنی هاشم ، کوچه رحیمی


برچست ها :