به اطلاع می رساند کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی منطقه در نظر داردکارگاه طراحی سؤال ونحوه  تعامل عربی

دهم باعربی هفتم و هشتم ونهم جهت همکاران مدرس درس عربی برگزار نماید .حضور شما عزیزان مایه امتنان است .


تاریخ : 1395/11/23

روز  شنبه

ساعت 14الی 16

مکان : گروههای آموزشی ، خ بنی هاشم ، کوچه رحیمی


برچست ها :