باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند : آموزش و پرورش شهر تهران مسابقه تدوین پاورپوینت از قواعد عربی درس دهم از عربی سوم انسانی ( بحث تمییز ) به شکل نمودار ، چارت ، مصوّر و...برگزار می نماید . از همکاران علاقمند دعوت می شود که طرحهای خود را در قالب  power point  به صورت word و pdf  تا تاریخ 1393/10/13 به گروه آموزشی منطقه 4 دوره دوم متوسطه ارسال نمایند .

به بهترین طراحی تقدیر نامه منطقه ای تعلق می گیرد و گروه عربی سازمان پس از بررسی آثار برتر را انتخاب و به دبیر خانه عربی کشوری ارسال می کند.


برچست ها :