بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند ، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران فراخوان مقالات دبیران با موضوعات مرتبط با زبان عربی با محور خلاقیت و نو آوری ، برگزار می نماید و با توجه به اینکه در دو مجمع گذشته اطلاع رسانی در این مورد گردیده لذا از همکاران محترم درخواست می شود که مقالات  خود را در قالب  word  و pdf   تا 10/ 2/ 1394 به گروه  آموزشی منطقه 4 گروه عربی متوسطه دوره دوم ارسال نمایند .

مقالات برگزیده با ذکر مشخصات نویسنده برای چاپ در فصلنامه النداء به دبیر خانه ارسال می گردد.


برچست ها :