بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند ، که گروه عربی متوسطه 2 منطقه 4 در روز یکشنبه  مورخ 93/11/5 جلسه هم اندیشی با دبیران عربی متوسطه 2 برگزار می کند

موضوع جلسه :

- ادامه برنامه عملیاتی گروه در سالتحصیلی 94- 1393 و انتظار گروه از همکاران

  هم اندیشی و بررسی کتاب عربی 2 انسانی -

-  کتاب عربی 2 انسانی را به همراه داشته باشید .

مکان جلسه : میدان رسالت ، خیابان هنگام ، پشت شهرداری منطقه 4 ، کوچه الزهراء ، ساختمان آموزش نیروی انسانی باقر العلوم (ع)

ساعت جلسه : 13 الی 15/30


برچست ها :