ناب ترين دعاهايم را بر تار خورشيد و عرش کبريايی به وديعه
می گذارم ، تا همای سعادت بر زندگيتان لانه کند ، از خداوند چيزی را برايتان می خواهم که جز در خاطر خدا ، در باور
 هيچ کس  نمی گنجد....همکاران خوبم سال نو مبارک......


برچست ها :