به اطلاع همکاران ارجمند عربی می رساند که مرحله اجرای حضوری جشنواره برتر الگوهای تدريس درس عربی

( معتلات مزيد ) در روز يکشنبه 94/11/11 و دوشنبه  94/11/12 در محل دبيرستان  14 معصوم
  

می باشد ، در ضمن آخرين مهلت دريافت بخش غير حضوری در تاريخ 1394/11/12 می باشد.


برچست ها :