باعرض سلام و ادب ، بدینوسیله به اطلاع همکاران مدرس درس عربی می رساند که اولین کارگاه دبیران عربی با موضوع

درس پژوهی  ، در تاریخ 95/9/3 روز چهارشنبه ساعت 15 الی 17 در دبیرستان دکتر شریعتی برگزار می شود حضورشما

عزیزان مایه امتنان است .


برچست ها :