باسمه تعالی
گروه عربی متوسطه دوم منطقه 4 اولین مجمع خود را جهت دبیران عربی با موضوع :
طراحی سؤالات مفهومی ،با حضور استاد جناب آقای ایاد فیلی برگزار می نماید .

زمان برگزاری مجمع : سه شنبه 16/ 10 / 1393از ساعت 9 صبح الی 12

مکان برگزاری مجمع : میدان شهید کلاهدوز ، ابتدای سی متری نیروی هوایی ، آموزش و پرورش منطقه 13، سالن 13 رجب

حضور همکاران مزید امتنان است. در ضمن مناطق 4 و 13و 15 در این مجمع حضور دارند.


گزارش برگزاری مجمع علمی و تخصصی دبیران عربی متوسطه دوره دوم منطقه 4 آموزش و پرورش تهران

----------------------------------------------------------------------------------

مکان : آموزش و پرورش منطقه 13 ، تاریخ جلسه : 16/10/1393 روز سه شنبه ، استاد مدعو : جناب آقای ایاد فیلی  ، موضوع جلسه : طراحی سؤالات مفهومی ، شرکت کنندگان : مناطق 4و 13 و15

شرح مختصر مطالب مطرح شده :

----------------------

جلسه با نام و یاد خدا و تلاوت آیاتی از کلام الله قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی آغاز گردید سپس آقای ایاد فیلی مدرس کتب پیش دانشگاهی و عربی سوم مطالب خود راپیرامون سؤالات مفهومی در کنکور و امتحانات شروع کردند.

ایشان حذفیات کتب عربی را در اختیار همکاران قرار دادند و قید نمودند که همکاران نیازی نیست این مباحث را در کلاس تدریس نمایند . بطور مثال اعداد در کتب ریاضی و تجربی فقط ذکر عدد مورد نیاز است و معدود نباید گفته شود ولی در کتب انسانی معدود تدریس شود ، لغات و مفاهیم را با دانش آموزان کار کنیم مثل : یحاکی الآخرین ، رابطوا ، إعتزل ذکر الأغانی و الغزل ....

یک سؤال قرابت معنایی است باید به کل سؤالهای کنکور سالهای گذشته  را با فراگیران در قرابت معنایی کار کنیم .

در عربی 3 انسانی معتلات باید بطور کامل تدریس شود ( یری ، رأی ) در بخشنامه گفته شده که نباید سؤال بیاید  ولی سؤال داده شده است.در معلوم ومجهول یک جمله را درست ترجمه کند یک جمله کوچک به دانش آموزان بدهیم تا آنها مجهول کنند. اسمی که به یاء متکلم می چسبد جزء حذفیات است باید به فراگیران بگوییم که اسمی که به یاء متکلم می چسبد ضمه و کسره و فتحه نمی پذیرد .منادای نکره مقصوده جزء حذفیات است اسم بعد از ايّها + جامد = عطف بیان ، + مشتق = صفت و....در حرکت گذاری باید به بچه ها بگوئیم که اسم بعد از أيّها و أيتّها مرفوع می آید . تشخیص حروف اصلی در اجوف نیاز است ریشه فعل گفته شود باید حتما بگوییم ناقص واوی است مثل " یدعو، برجو ، یعفو و...." چند فعل بدهیم در خانه صرف کند : قام، وجد ، وعد و....ریشه معتلات ، صیغه ها ، حذف حرف عله ، صرف فعل معتل ، اعراب یک فعل اجوف و ناقص ، یقول = لم یقُل ، یسقی = لم یسقَ . در اجوف و ناقص هر کجا نیاز است که مجزوم شود حرف عله حذف می شود .

نوع مفعول مطلق جزء حذفیات است ( حقاً ، ایضاً ، سمعاً ، طاعة، سبحان الله و....) حفظ اشعار لازم نیست ولی مفهوم آنرا یاد بگیرد . حال ، حال مفرد ، صاحب حال ، واو حالیه + بعدش ضمیر منفصل آمده ( جمله حالیه را زیاد وقت نگذاریم ) . فرق جمله وصفیه با جمله حالیه : یکسری مطالب را مطرح کنیم تا یکسری مطالب دیگر جا بیفتد. منادای شبه مضاف جزء حذفیات است . رشته تجربی سال قبل تمییز سؤال نیامده . 32% سؤالات در زمینه ترجمه است ( سؤال کنکور 91 یا 92 را حل کنند ) سؤال کنکور 92 رشته تجربی یا ریاضی بعد از تدریس زمان افعال دانش آموز می تواند این تستها را حل کند ( 8 سؤال اول ) یعنی دو سؤال فارسی به عربی + یک سؤال قرابت معنایی + یک سؤال مفعول مطلق + 9 سؤال درک مطلب .در گزینه های ترجمه اگر ویرگول داشت یعنی داستان پشت هم است ....سطح سؤال هنر و زبان کمی سختر است .اگر کسی رشته اش ریاضی است پنجشنبه امتحان می دهد ، رشته تجربی جمعه امتحان می دهد خوب است یک سری به سازمان سنجش بزند و سؤالات رامطالعه کند طراح سؤال یکی است. نفر 7 کنکور سراسری 100% نزده شگردهای تست زنی را یاد دهیم موظف نیستیم همه سؤالات را پاسخ دهیم . در رشته تجربی عمومی در حد 80% بزند دروس اختصاصی ریاضی 50% ، فیزیک 50% ، شیمی 70% ، زیست 10 سؤال را نزند رتبه زیر 200 ( پزشکی دانشگاه تهران ) را می آورد روش درس خواندن را به دانش آموزان یاد بدهیم .

ص 90 کتاب زیپ : إعجاب = باعشق و علاقه ، شیفتگی ، خوش آمدن ،عجب : مجرد ، تَعَجَّبَ : مزید ، تعجّب ،  لغتها وقتی به باب می روند معنای جدید می گیرند . رابطوا : مرز داری کنید ، نسی ، رضی : تا بحال سؤال کنکور نبود ولی پارسال سؤال داده شد .فَرِح : شاد ، فَرَح : شادی . 1 یا 2 سؤال سختتر از سؤالات ذیگر در کنکور است که دانش آموزی که حفظ می کند متواند جواب دهد . کان : افعال ناقصه در تجزیه معلوم ومجهول ، لازم ومتعدی ندارد. یتکوّن : فعل تام ، لازم ، معرب و....رَتق و فتق : راست وریست کردن کارها .بنا به توصیه جناب ایاد فیلی ص 96 کتاب زیپ را برای جلسه اول توضیح بدهید و به همکاران گفتند صفحه مهمی است و موار آنرا با دقت برای بچه ها توصیح دهید.

- لما + ماضی = اسم و ظرف است طراح سؤال خوشبختانه آنقدر باسواد است که اشتباه نمی دهد قد کتبَ : نوشت ، نوشته است ، هر دو درست است و در موارد دیگر احتملا اشتباه گنجانده شده است .جلسه اول را با ترجمه شروع کنید و با تست ترجمه باشد توصیه می شود همه تست را بچه ها حل نکنند چند تا را با کمک معلم حل کنند و بعد از چند سؤال وقت دهید تا بقیه را خود بچه ها حل کنند. اینکار طرح درس جلسه اول است . درس را با تکرار جلو بروید یک آزمون سر کلاس و یک آزمون در منزل .

ص 15 کتاب زیپ غیر منصرف اگر مجرور بشود اغلب اعراب فرعی است با گرفتن ال و مضاف واقع شدن علامت اصلی می گیرد .سؤال : آیا غیر منصرف وقتی کسره بگیرد منصرف است ؟ خیر غیر منصرف باقی می ماند.

ص 16 جامد .مشتق : مربوط به عربی 1 است و بطور غیر مستقیم در سؤال می آیدارزش سه جلسه ندارد کاربردش در حال و تمییز است . انواع من و ما مهم است.در مورد ضمایر متصل رفعی دو نظر است : 1- معرفه اند زیرا ضمیرند . 2- چون متصل به فعل است بررسی نمی شود . کنکور وارد مسائل اختلافی نم شود . نون در یعرفون علامت اعراب است و در مؤمنون علامت اعراب نیست نون اسامی هیچ کاره اند زمانی حذف می شود که مضاف واقع شود .

 در اسم در دوجا به مفرد کلمه توجه می کنیم : 1- تشخیص جامد و مشتق ، 2- تشخیص مذکر و مؤنث

اعراب فرعی فعل : 1- فعلهایی که دارای نون هستد.و به هنگام مجزوم شدن نیز نون خود را از دست می دهند  2- ناقص بدون ضمیر به هنگام مجزوم شدن .

کلمه ای که به ی ختم شود یا الف اعرابش تقدیری است . در معتلات معلون ناقص و اجوف هر گاه ضمیر نداشته باشیم حرف عله حذف می شود .لم + تقولُ = لم تقُل ، لم + یهدی = لم یهدِ

در فعلهایی که ضمیر داریم حرف عله حذف نمی شود . لام ناصبه لام علت است وجود فعل دیگری را می طلبد که معنای " تا " بدهد یعنی فعل دیگری قبلش و همراهش بیاید.لام وسط جمله آمده باشد و مستقیما بعد از " واو ، ف " نیامده باشد و علت فعل قبلش را برساند لام ناصبه است.

در مجموع تعداد شرکت کنندگان از سه منطقه 69  نفر بود 19 نفر ازمنطقه 4 ، 22نفر از منطقه 13 ، 28نفر از منطقه 15.

در این جلسه جناب آقای ایاد فیلی به همه همکاران کتاب زیپ را هدیه دادند و قرار شد بر اساس اسامی حاضران کتاب انسانی از همین مجموعه را نیز بزودی از طریق گروه برای همکاران ارسال کنند.

جلسه با ذکر صلواتی خاتمه یافت.


برچست ها :