1-      پايه اول 28 مدرسه بررسی گردید و طراح اصلی آن سرکار خانم فاطمه خرم ( و خانم خير آبادی )از دبيرستان خواجه عبدالله انصاری با کسب  100 امتیاز در بين 28 مدرسه انتخاب گردید.

2-      پایه دوم انسانی 18 مدرسه بررسی گردید و طراح  آن سرکار خانم زيبا بيات  از دبيرستان غير دولتی ندای آزادی با کسب  75/99 امتیاز در بين 18 مدرسه انتخاب گردید.

3-      پايه دوم رياضی و تجربی  26 مدرسه بررسی گردید و طراح  آن سرکار خانم فاطمه خرم  از دبيرستان خواجه عبدالله انصاری با کسب 75/99 امتياز در بين 26 مدرسه انتخاب گرديد .

4-      درضمن امتحانات دیماه پایه چهارم انسانی23  نیز بررسی گردید ومواردی که جزء ضعف طراحی بود به معاون متوسطه منطقه 4 اطلاع داده شد تا در جلسات مدیران آسیب شناسی شود وبه اطلاع دبیران منطقه رسانده شود.

لازم به ذکر است که برای  طراحان برتر و همکاران فعال  در اردیبهشت ماه و هفته بزرگداشت مقام معلم تقدیرنامه تدارک دیده شده که به همکاران تقدیم خواهد شد.


ارزیابی سؤالات امتحانی خرداد ماه  1393  مدارس متوسطه ۲    منطقه۴     درس عربی 1

امتیاز

نام مدرسه

ردیف

امتیاز

نام مدرسه

ردیف

 

97

 

حضرت زهراء (س)

 

15

 

100

 

خواجه عبدالله انصاری

 

1

 

96/75

 

خديجه کبری (س)

 

16

 

99/75

 

زينبيه

 

2

 

96/75

 

مالک اشتر

 

17

 

99/5

 

جويای دانش

 

3

 

96

 

ولايت

 

18

 

99/5

 

روشنگران

 

4

 

96

 

فرهنگ آل يس

 

19

 

99

 

امام محمدباقر(ع)

 

5

 

96

 

ابوذر غفاری

 

20

 

99

 

ايران

 

6

 

95

 

نيایش

 

21

 

99

 

تلاش

 

7

 

94/5

 

صديقه رودباری

 

22

 

98/75

 

شاهد معلم

 

8

 

94/5

 

شهيد صادقی

 

23

 

98/5

 

ابوعلی سينا

 

9

 

94

 

غير دولتی ندای آزادی

 

24

 

98/5

 

آلاء

 

10

 

94

 

امامت

 

25

 

98/5

 

توحید

 

11

 

93

 

غير دولتی گسترش

 

26

 

98/5

 

غيردولتی شايستگان

 

12

 

92/75

 

تربيت

 

27

 

97/5

 

غيردولتی مهر

 

13

 

91

 

شرافت

 

28

 

97/5

 

غيردولتی صبا

 

14

 

 


ارزیابی سؤالات امتحانی خرداد ماه   1393  مدارس متوسطه ۲  منطقه۴   درس عربی ۲    انسانی

امتیاز

نام مدرسه

ردیف

امتیاز

نام مدرسه

ردیف

 

94/5

 

صدیقه رودباری

 

13

 

99/75

 

ندای آزادی ( غیر دولتی )

 

1

 

94/25

 

ملا صدرا

 

14

 

99/5

 

صدیقه کبری (س)

 

2

 

93/25

 

نام مدرسه نامشخص

 

15

 

99

 

حضرت زهراء ( س )

 

3

 

92

 

نیایش

 

16

 

99

 

تربیت

 

4

 

90

 

آلاء

 

17

 

98/75

 

جویای دانش

 

5

 

88/5

 

حضرت فاطمه زهراء (س) غیر دولتی

 

18

 

98/5

 

توحید

 

6

 

 

 

 

 

98/5

 

هدف

 

7

 

 

 

 

 

98/25

 

صبا

 

8

 

 

 

 

 

98

 

خدیجه کبری ( س)

 

9

 

 

 

 

 

98

 

تلاش

 

10

 

 

 

 

 

97

 

بنت الهدی صدر

 

11

 

 

 

 

 

95/5

 

مالک اشتر

 

12

 

 

 

ارزیابی سؤالات امتحانی خرداد ماه  1393  مدارس متوسطه ۲منطقه۴درس عربی 2 رياضی و تجربی

امتیاز

نام مدرسه

ردیف

امتیاز

نام مدرسه

ردیف

 

96/75

 

بنت الهدی صدر

 

15

 

99/75

 

خواجه عبدالله انصاری

 

1

 

96

 

ايران

 

16

 

99/5

 

غيردولتی ندای آزادی

 

2

 

95/5

 

غير دولتی خوارزمی

 

17

 

99/5

 

صديقه رودباری

 

3

 

94/25

 

مالک اشتر

 

18

 

99/25

 

جويای دانش

 

4

 

94

 

تربیت

 

19

 

99/25

 

حضرت زهراء(س)

 

5

 

93/5

 

آلاء

 

20

 

99

 

فرهيختگان

 

6

 

92/25

 

غير دولتی فاطمه زهراء (س)

 

21

 

99

 

تلاش

 

7

 

91/75

 

ملاصدرا

 

22

 

98/25

 

صبا

 

8

 

91/5

 

غير دولتی گسترش

 

23

 

98/5

 

ابوعلی سينا

 

9

 

91

 

غير دولتی شايستگان

 

24

 

98

 

صديقه کبری (س)

 

10

 

80

 

سروش نوين

 

25

 

97/75

 

غيردولتی مهر

 

11

 

59

 

ابوذر غفاری

 

26

 

97/5

 

روشنگران

 

12

 

 

 

 

 

 

97/5

 

نيايش

 

13

 

 

 

 

 

 

 

96/5

 

شرافت

 

14

 

 

 

فرم ارزیابی سؤالات مدارس متوسطه 2منطقه 4 در امتحانات دیماه 1394 درس عربی پیش دانشگاهی

 

ردیف

نام مدارس

امتياز

1

تربیت

99

2

چهارده معصوم

98/5

3

فرهنگ آل يس

98/5

4

سميه

98/5

5

شهيد دکتر صادقی

98/25

6

غيردولتی صبا

98

7

هدف

97/75

8

صديقه کبری(س)

97/75

9

شاهد معلم

97/25

10

عترت

96/5

11

نام مدرسه نامشخص

95/5

12

حضرت زهراء(س )

94/5

13

امام محمد باقر(ع)

94

14

غير دولتی آلاء

93/75

15

صديقه رودباری

93/75

16

ولايت

93/75

17

نيايش

93/5

18

غير دولتی مرضيه

93

19

مفتح

91

20

ندای کوثر

90/25

21

غير دولتی فارابی

89

22

مدرسه نامشخص

80/25

23

مفاخر علوم ايران

65

 

 


برچست ها :