باسمه تعالی

موضوع : اجرای مسابقه طراحی سؤالات استاندارد عربی دهم

باسلام و عرض ادب خدمت همکاران گرانقدر ، بنا به درخواست معاونت آموزش متوسطه اداره تکنولوژی و گروههای

آموزشی مبنی بربرگزاری مسابقه سؤالات استاندارد عربی دهم ،  بدینوسیله از همکاران مدرس عربی دهم دعوت می گردد

که نمونه سؤال طراحی شده خود را تا تاریخ    95/12/10 در قالب دو فایل word و pdf به گروههای آموزشی  منطقه 4

ارسال نمایند .


برچست ها :